Dla klientów indywidualnych Dla firm i instytucji Dla rolników Promocje Reklama Reklamacje
kampania_skokMenu
 • Witamy

 • Zarząd i Rada Nadzorcza

 • Aktualności

 • Historia

 • Filia banku

 • Oferta

 • Karty 3D Secure

 • Bank Internetowy

 • Do pobrania

 • Kontakt

 • Nota prawna

 • Reklamacje

 • Wspieramy lokalnie

 • Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Lubichowie

 • System kontroli wewnętrznej

 • SWIFT Code

 • 500 PLUS

 • Informacje RODO dla Klienta

 • BFG

 • PSD2

 • PORTFEL SGB

 • Mobilne przyspieszenie

 • Tarcza Finansowa

 • Aplikacja Mobilna

 • Profil Zaufany – SGB ID


 • Zastrzeganie kart płatniczych

  Dokumenty zastrzeżone


  Aktualności
  Bank Spółdzielczy w Lubichowie informuje

  Bank Spółdzielczy w Lubichowie informuje, że wnioski o kredyt obrotowy z dopłatą do oprocentowania udzielanego na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-1, zgodnie z Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.poz.1086), można składać do dnia 30 listopada 2020 r.                                          

  Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu kompletnego wniosku do Banku.

     Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

  W związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2020 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stosowania Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 (komunikat EBA z dnia 19 czerwca 2020 r.1) podjęto decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania do 30 września 2020 r. (pierwotnie miało ono obowiązywać do 30 czerwca 2020 r.)„Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu ww. Wytycznych EBA).
  W związku z powyższym Związek Banków Polskich wystąpił do UKNF o notyfikację do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego przedłużenia obowiązywania Stanowiska.
  Podkreślić należy, że pozostałe postanowienia Stanowiska nie ulegają zmianie (jedyną zmianą jest wydłużenie terminów na składanie wniosków przez klientów).
  Moratorium obejmuje zatem instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r.

  więcej informacji >>

     Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki

  – moratorium pozaustawowe

  19 maja 2020 r. zakończyły się prace nad „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”. Stanowisko, które wypracowały banki-członkowie Związku Banków Polskich:

  • jest moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19,
  • zostało przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego notyfikowane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

   

  Moratorium obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. EBA może wydłużyć ten termin, jeśli będzie tego wymagała sytuacja związana z koronawirusem. Banki będą mogły wtedy również podjąć decyzję o wydłużeniu oferowania instrumentów pomocowych.

  Sektor bankowy deklaruje, że będzie gotowy, aby od 8 czerwca 2020 r. oferować wszystkie instrumenty pomocowe na zasadach określonych w stanowisku. Do tego czasu banki muszą dostosować do jednolitych zasad swoje procesy i systemy informatyczne.

   więcej informacji >>  Komunikat 11 / 2016-06-22/  

  Otwarcie nowej Filii Banku Spółdzielczego w Lubichowie Filia w Osiecznej, Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna


  Komunikat 10 / 2016-04-21/ 

  Ostrzeżenie ! ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE NA SMARTFONY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM ANDROID

  Szanowni Państwo,

  Ostrzeżenie ! ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE NA SMARTFONY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM ANDROID

  Ostrzeżenie przed złośliwym oprogramowaniem dla urządzeń mobilnych (tablety, telefony komórkowe) podszywającym się pod aplikacje Banków oraz innych instytucji.

  Szczegółowe informacje na temat powyższych zagrożeń znajdą Państwo na stronie https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

  Z A R Z Ą D  Komunikat 9 / 2016-03-31/ 

  Program Rodzina 500+ w Bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej

  rodzina_500_2.jpg

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że jesteśmy w trakcie prac udostępnienia programu systemu bankowości elektronicznej.

  Klientom Banków Spółdzielczych SGB, przystępujących do zrzeszeniowego rozwiązania obsługi wniosków, już wkrótce udostępniona zostanie możliwość składania wniosków w ramach Programu Rodzina 500+ za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.
  W dniu 15 marca 2016 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Bankami, które zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie składania wniosków o świadczenia z Programu Rodzina 500+. Wśród nich jest SGB-Bank S.A. reprezentujący zrzeszone Banki Spółdzielcze uczestniczące w programie.

  Klienci korzystający z bankowości elektronicznej będą mogli samodzielnie wypełnić formularz wniosku o świadczenie oraz wysłać wypełniony wniosek, bez konieczności wychodzenia z domu. Po wpłynięciu wniosku do Ministerstwa, będzie on przekazywany do lokalnych urzędów, które odpowiadać będą za merytoryczne rozpatrzenie wniosku. SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB będą pośredniczyć w przekazaniu wniosków do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Lista Banków Spółdzielczych, w których możliwe będzie złożenie wniosku w ramach Programu Rodzina 500+ w bankowości elektronicznej będzie na bieżąco aktualizowana w zakładce dotyczącej programu.

  Więcej informacjami o programie Rodzina 500+ można znaleźć na stronie: https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500 oraz na dedykowanej stronie programu: http://www.rodzina500plus.gov.pl.

  Z A R Z Ą D   Komunikat 8 / 2015-11-02/  

  K O M U N I K A T

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że na skrzynki mailowe naszych klientów wysyłane są fałszywe powiadomienia z adresu: “Grupa Spółdzielcza SGB” powiadomienia@sgb.pl.

  Mail zawiera treść o dodatkowej opłacie za prowadzenie rachunku oraz aktywny link pod nazwą: “Nowy system opłat w sieci SGB” ( przykładowy dokument PDF), którego kliknięcie spowoduje zainfekowanie Państwa komputera wirusem.

  Mail ten nie jest wysyłany ani przez Bank Spółdzielczy w Lubichowie ani przez SGB-Bank.
  Prosimy NIE KLIKAĆ w link, a maila potraktować jako spam.
  Zalecamy natychmiastowe usunięcie takiej wiadomości ze skrzynki odbiorczej w celu zapobieżenia infekcji komputera.

  Przykladowy_e-mail_wyslany_do_klientow_

  Z A R Z Ą D   Komunikat 7 / 2015-10-26/

  K O M U N I K A T

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubichowie informuje,

  że dnia 24.12.2015 r.tj.czwartek. Bank będzie nieczynny.
  Zlecenia płatnicze dokonywane za pośrednictwem internetu,
  w dniach 24-27.12.2015 r. będą realizowane w dniu 28.12.2015 r.

  ZARZĄD   Komunikat 6 / 2015-10-13/  

  K O M U N I K A T

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11 października 2015 roku wchodzi w życie Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

  Nowe zasady rozpatrywania skarg i reklamacji oraz formularze reklamacyjne dostępne są na stronie internetowej banku .

  Z A R Z Ą D   Komunikat 5 / 2015-03-20/  

  K O M U N I K A T

  20 marca 2015 Bank Spółdzielczy to nie SKOK – KZBS informuje w związku z obecną sytuacją w sektorze SKOK

  W związku z trwającymi dyskusjami i ujawnianymi przez media faktami na temat sytuacji w SKOK, a w szczególności informacjami na temat ich kłopotów finansowych skutkujących upadłością niektórych kas, KZBS uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, w tym obecnych i przyszłych Klientów banków spółdzielczych, że sektor banków spółdzielczych bezpiecznie kontynuuje swoją działalność.

  Z A R Z Ą D  Komunikat 4 / 2015-03-05/  

  K O M U N I K A T

  Bank Spółdzielczy w Lubichowie informuje, że zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej obniżeniu uległa stopa kredytu lombardowego.

  W związku z powyższym maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek określone jako czterokrotność kredytu lombardowego od dnia 05 marca 2015 r. wynosi 10 % w stosunku rocznym.

  Z A R Z Ą D   Komunikat 3 / 2014-10-13/  

  K O M U N I K A T

  Bank Spółdzielczy w Lubichowie informuje, że zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej obniżeniu uległa stopa kredytu lombardowego.

  W związku z powyższym maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek określone jako czterokrotność kredytu lombardowego od dnia 09 października 2014 r. wynosi 12 % w stosunku rocznym.

  Z A R Z Ą D   Komunikat 2 / 2012-10-24/  

  K O M U N I K A T

  W związku z wejściem w życie z dniem 24.10.2012 r. „Ustawy o usługach płatniczych”, Bank Spółdzielczy w Lubichowie

  i n f o r m u j e,

  że w przypadku złożenia w placówkach Banku Spółdzielczego w Lubichowie lub przez Internet zlecenia płatniczego w krajowym obrocie płatniczym, Bank doprowadza do uznania rachunku banku odbiorcy, w następujących terminach:

  1) wpłaty gotówkowe, przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w
  Banku Spółdzielczym w Lubichowie – w dniu dokonania transakcji,

  2) wpłaty gotówkowe w złotych oraz przelewy na rachunki prowadzone w
  innych bankach:
  a) złożone do godziny 14:45 – w tym samym dniu roboczym,
  b) złożone po godzinie 14:45 – w następnym dniu roboczym

  Z A R Z Ą D  Komunikat 1 / 2012-03-17/

  Szanowni Państwo, w celu szybkiej komunikacji są do Państwa dyspozycji  dwie formy komunikowania się z nami:

  Pierwsza poprzez wybranie “klikniecie” przycisku na adresie e-mail: bank@bslubichowo.com w zakładkach (Witamy, Kontakt, Filia) i wysyłanie korespondencji wraz  z załącznikami przez domyślny program pocztowy lub wypełnienie pól formularza kontaktowego bez możliwości dołączenia załączników.

  Zapraszamy do korzystania z obu form.

  Na tej stronie będą przekazywane informacje dotyczące istotnych wydarzeń: komunikaty o przerwach technicznych, awariach bankomatu do czasu usunięcia usterek przez serwis lub pracy naszych placówek.

  Sugestie proszę zanotować i przesłać.

  Z A R Z Ą D
  Logowanie i-Bank

  Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymują Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

  Maksymalne wysokości
  stóp procentowych
  Bank Spółdzielczy w Lubichowie informuje, że:
  1. maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych ( odsetki maksymalne);
   wysokość odsetek maksymalnych jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych,
  2. maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie ( odsetki maksymalne za opóźnienie);
   wysokość odsetek za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.
  Z A R Z Ą D  

  Komunikat bezpieczeństwa
  Podczas wykonywania przelewu na rachunek odbiorcy zdefiniowanego prosimy o sprawdzenie poprawności numeru konta. Jeśli numer rachunku będzie niepoprawny prosimy o natychmiastowe wylogowanie się z systemu oraz kontakt z bankiem przez infolinię lub placówkę bankową. W takim przypadku zalecamy przeskanowanie komputera programem antywirusowym, pod kątem złośliwego oprogramowania zainstalowanego w systemie operacyjnym.

  UWAGA

  Aktualne informacje o zagrożeniach dotyczące bankowości elektronicznej można sprawdzać na stronie:

  Związek Banków Polskich  Bankomaty i kursy walut  SWIFT code


  Concordia BFG BIK ARIMR NBP
  4Biznes Mastercard VISA CIG

  dokzastrz zastrzegam.pl
  Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www. Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  Dowiedz się więcej
  Polityka & Cookies