Bank Spółdzielczy w Lubichowie informuje, że zgodnie z decyzją

Rady Polityki Pieniężnej obniżeniu uległa stopa kredytu lombardowego.


W związku z powyższym maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek

określone jako czterokrotność kredytu lombardowego od dnia 09 października 2014 r.

wynosi 12 % w stosunku rocznym.

Kredyt wiosenny

Kredyt wiosenny